Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Zablokowane transakcje?

Przy kazdej płatnosci zainicjowanej przez system Mastercard, równowartość tej sumy zostaje zablokowana na karcie. Dzieje się tak aby zapewnić wystarczające i dostępne saldo do autoryzacji płatności dla sprzedawcy. W tej chwili nasz system zatwierdza zezwolenie na wypłatę. Fundusze te zostaną czasowo pokazane, jako zablokowane w Twojej historii transakcji. Większość zablokowanych transakcji zostanie zakończona w ciągu 24 godzin i środki odjęte od salda konta karty. Zablokowana transakcja jest zatem gwarancją zapłaty dla sprzedawcy, stąd też nie możemy wypowiedzieć, lub skredytowac żadnych zablokowanych transakcji.