Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Czy komornik może się dobrać do takiej karty?

Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi:

„W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, fundusze, które dotarły na rachunek naszego klienta będą chronione przed roszczeniami wierzycieli."

 

Jedną z zalet karty VIABUY Prepaid Mastercard jest skuteczna ochrona przed wierzycielami, zajęciem konta lub ryzykiem zajęcia konta.

Dzięki rozdzieleniu karty VIABUY Prepaid Mastercard od zajętego konta i objęciu konta karty brytyjskim systemem nadzoru finansowego,

środki na Twojej karcie VIABUY Prepaid Mastercard podlegają optymalnej ochronie.