Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Czy komornik będzie miał dostęp do mojego konta?

Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi: „W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, fundusze, które dotarły na rachunek naszego klienta będą chronione przed roszczeniami wierzycieli.”
 
Jedną z zalet karty VIABUY Prepaid Mastercard jest skuteczna ochrona przed wierzycielami, zajęciem konta lub ryzykiem zajęcia konta. Dzięki rozdzieleniu karty VIABUY Prepaid Mastercard od zajętego konta i objęciu konta karty brytyjskim systemem nadzoru finansowego, środki na Twojej karcie VIABUY Prepaid Mastercard podlegają optymalnej ochronie.