Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Co zrobić w przypadku błędnie wydrukowanych danych na karcie?

Prosimy o przesłanie nam zdjecia karty zakrywając 16-cyfrowy numer karty

na adres: service.pl(at)viabuy.com

i podanie nazwy jaka powinna zostać wydrukowana.