Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Kiedy będzie dostępna kwota za pozyskiwanie klientów?

Gdy nowy klient zatrudniony przez Ciebie aktywował swoja kartę VIABUY Prepaid Mastercard i doładował ja minimalna kwotą 375.00 PLN,

wówczas kwota wynagrodzenia zostanie automatycznie przelana na rachunek karty. Powiadomienie wiadomością e-mail zostanie wysłane natychmiastowo (opcjonalnie SMSem).