Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

W jakim wieku można uzyskać VIABUY Prepaid Mastercard?

Wiek wymagany do zamawiania karty wynosi 18 lat. Karty wtórne można zamówić bez dokumentacji i moga być zamówione w z rachunku karty glównej, po jej uprzedniej aktywacji. Alternatywnie kartyVIABUY Prepaid Mastercard  można zamówić przez osobę dorosła, ale posiadająca inną nazwę niż jak to określono na karcie ogłównej. W obu przypadkach " Nazwa Posiadacza Karty" na karcie moze się różnić od imienia osoby zlecającej.

Należy pamiętać, że klient karty VIABUY pozostaje odpowiedzialny za korzystanie z VIABUY Prepaid Mastercard.