Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Co zrobić w przypadku utraty karty?

 

W przypadku utraty karty należy skontaktować się z Obsługą Klienta na adres mailowy:

service.pl(at)viabuy.com,

potwierdzając jednocześnie adres zamieszkania

a my zablokujemy zgubioną kartę wysyłając nową.