Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Czy otrzymam nową kartę przed wygaśnięciem aktualnej karty?

60 dni przed wygaśnięciem Państwa karty wysłany zostanie mail w celu potwierdzenia zarejestrowanego adresu w naszej bazie danych.

Adres można zmienić już teraz po zalogowaniu się w na konto online, w menu Ustawienia:

https://secure.viabuy.com/pl/login

Jeśli Państwa adres nie uległ zmianie nowa karta VIABUY zostanie wysłana automatycznie 45 dni przed wygaśnięciem karty.

Po aktywacji Państwa nowej karty , istniejące saldo zostanie automatycznie  przelane na konto Państwa nowej karty po jej otrzymaniu.