Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Co zrobić w przypadku, gdy karta została zamówiona przez osobę niepełnoletnią?

Jeżeli karta została zamówiona przez osobę niepełnoletnią,

prosimy wówczas o skontaktowanie się z Obsługą Klienta VIABUY, z zarejestrowanego adresu mailowego,

załączając swój dowód tożsamości jak i dziecka, przesyłając je na adres mailowy:

service.pl(at)viabuy.com