Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Co zrobić w przypadku nieotrzymania karty w terminie 14 dni?

W przypadku nieotrzymania karty należy zwrócić się do serwisu Obsługi Klienta

na adres mailowy: service.pl(at)viabuy.com

potwierdzając adres,

a my wyślemy Państwu kartę Zastępczą.