Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Zoek of contact ons

Ik heb een betaling gedaan maar het bedrag staat geblokkeerd?

Voor elke betaling die u doet via het Mastercard-systeem wordt eerst een gelijkwaardig bedrag op uw kaart geblokkeerd om te waarborgen dat u voldoende beschikbaar tegoed hebt om de betaling aan de verkoper te autoriseren.

Op het moment dat onze systemen toestemming verlenen voor de betaling, zal dat tegoed in uw transactiegeschiedenis tijdelijk worden weergegeven als geblokkeerd.

De meeste geblokkeerde transacties zullen binnen 24 uur zijn afgerond, evenals het tegoed dat in mindering wordt gebracht op uw kaartrekening.

Aangezien een geblokkeerde transactie tevens een betalingsgarantie is voor de verkoper, kunnen we geen geblokkeerde transacties beëindigen of crediteren. Nadat wij de betaling hebben geautoriseerd, is het aan de verkoper (of het betaalsysteem van de betreffende verkoper) om te bepalen wat er met de betaling gebeurt:

  • De betaling kan worden afgerond en de verkoper kan het bedrag van de transactie invorderen.
  • De verkoper kan besluiten om de betaling te annuleren. (Het bedrag zal in dat geval onmiddellijk aan u worden geretourneerd).
  • De verkoper kan besluiten om geen enkele actie te ondernemen.

(De transactie zal in dat geval automatisch verlopen en het geblokkeerde bedrag zal binnen 7 tot 30 dagen opnieuw aan uw beschikbare saldo worden toegevoegd.) 

In het geval een transactie door de verkoper wordt geannuleerd maar nog steeds als geblokkeerd wordt weergegeven in uw VIABUY prepaid Mastercard rekening, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper, en hem te verzoeken de betalingsautorisatie te annuleren, met behulp van dezelfde 6-cijferige autorisatiecode die is gebruikt om de aanvankelijke betaling te autoriseren. In het geval de transactie niet door de verkoper is afgerond (of onjuist is geannuleerd), zullen de bedragen automatisch binnen 7 tot 30 dagen worden gedeblokkeerd en worden teruggestort op uw kaartrekening.