Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Czym są poziomy doładowania karty (IDV Levels)?

Poziomy IDV reprezentują poziom identyfikacji jako klienta VIABUY.

Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 2007 wymaga od banków i instytucji finansowych takich jak PPRO Financial Ltd,

prowadzenia identyfikacji i weryfikacji klienta oraz prowadzenia stałego monitoringu w stosownych przypadkach,

w celu zapewnienia, że znają swoich klientów.

 

Istniejące poziomy doładowania to IDV Level 1, IDV Poziom 2 i IDV Poziom 3 i bąda one przypisane bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.