Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Jaka kara jest za brak uaktywnienia tej karty?

 

 

Karta VIABUY zgodnie z Warunkami korzystania z usługi powinna być doładowana kwotą 375 PLN.

 

Z kwoty tej będzie pobierana jednorazowa opłata za wydanie karty.

 

W przypadku niedokonania opłaty w ciągu 14 dni od daty jej zamówienia, opłata za wydanie karty oraz dodatkowe opłaty będą pobierane poprzez osoby trzecie.