Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Co zrobić w przypadku nieotrzymania przelewu?

Zaksięgowanie transakcji może potrwać do 5 dni, jakkolwiek w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Serwisu Obsługi Klienta przesyłając potwierdzenie wpłaty z dokładną datą, kwotą, rodzajem przelewu, numerem IBAN i BIC oraz nazwą posiadacza konta. 

Opóźnienie często jest spowodowane nieprawidłowym wpisaniem 9 cyfrowego numeru konta karty. Dochodzi wówczas do manualnego wyszukiwania transakcji.